O projektu

Project : Idiom je doktorski podvig zagnane in optimistične doktorske študentke Ane Koren. V sklopu doktorskega dela z naslovom "Frazeološki in leksikografski vidiki angleških frazemov in njihovih ustreznic v slovenščini" na oddelku Anglistike in amerikanistike, v sodelovanju z oddelkom Splošnega in primerjalnega jezikoslovja Filozofske fakultete v Ljubljani, sta s to spletno stranjo pričeli nastajati zbirki angleških in slovenskih frazemov, ki se bosta v nadaljevanju dela in z rastjo obeh zbirk medsebojno ujemali. Tako bo prišlo do nastanka splošnega angleško-slovenskega slovarja frazemov, ki bo opisoval živ in spreminjajoč jezik. Cilj slovarja je pomagati pri prevajalskih zadregah ali pač zadovoljiti zdravo radovednost vsakega uporabnika.

To bo tudi prva večja zbrana zbirka slovenskih frazemov, ki se bo v bodoče lahko uporabljala za namene jezikoslovnih raziskav in nastajanje novih del na tem področju. Če želite prispevati angleške ali slovenske frazeme tudi sami, lahko to storite tukaj: Prispevajte idiom.

Za dosedanjo pomoč pri projektu v obliki zbiranja informacij in podpore se zahvaljujem izr. prof. dr. Marjeti Vrbinc s Filozofske fakultete, Črtomirju Prešernu, Jelki Razpotnik iz založbe Rokus-Klett, Juretu Mestku iz podjetja Mugo d. o. o., dr. Marini Zorman in študentom primerjalnega in splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti, avtorjem spletne strani Podnapisi.net in gospe Doroteji Simič.

Morebitne pripombe, pohvale in kritike lahko posredujete na spletna naslova
anakoren@projectidiom.com in share@projectidiom.com.